Logistik

Vi har fyra turer som varje vecka levererar glas i södra och mellersta  Sverige. Detta gör att vi kan leverera dina glas med kortaste möjligaste leveranstid på ett säkert sätt. Turbilarna är försedda med kran, så vi har inga krav på att kunden ska ha truck tillgänglig när våra chaufförer kommer.  Vi kan även hjälpa till med vakuumsug om det behövs vid vissa jobb. Turbilen  hämtar också upp de stativ glasen har levererats på vid tidigare tillfällen, vilket  fungerar bra eftersom vi i många fall levererar till samma kunder varje vecka.  Vår vision är att stativen ska vara tillbaka hos oss inom fyra veckor.

För de leveranser utanför den ordinarie turbilen, kan vi i samråd med kunden ordna med spedition. Detta gör att vi i stor utsträckning  kan leverera glas till kunden den tid som önskats.
Som standard levererar vi alla glas på stabila stålstativ, men kan även erbjuda trästativ och trälådor. I de fall levereransadressen är kraftigt avvikande från den ordinarie  turen, ser vi gärna att trästativ alternativt trälådor används.
  _G3M1929