Kamerateknik

Med modern digitaliseringsmjukvara kan vi skapa exakta ritningar på enkla, såväl som komplicerade mallar. Dessa kan vara av papper, träskivor eller annat material.

3aTekniken bygger på punktmätning med modern digital SLR-kamera. Mallen fästes mot en plan yta med fyra markeringspunkter med kända mått synliga.Därefter tas en bild. Skärpan är viktig, tillsammans med ljussättningen runtomkring för att få skarpare konturer och avsaknad av skugga jämte mallen på bilden.

Väl överförd till datorn används ett speciellt digitaliseringsprogram där punkter märks upp utmed hela konturen. Ju mer avancerad form, desto fler punkter.När konturen är klar tas perspektiv och modellens tjocklek hänsyn till av programvaran som räknar om till exakta avstånd i en CAD-ritning.

Den digitaliserade mallen skickas direkt ned till fabriken som använder den i skärningen. Den färdiga rutan kommer därefter med de vanliga transporterna.

 

1 2 3b